تعویق برگزاری همایش تئاتر مسئولیت پذیر
14 مرداد 1400
تعویق برگزاری همایش تئاتر مسئولیت پذیر

به گزارش روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، اولین همایش ملی تئاتر مسئولیت پذیر که قرار بود در مرداد ماه جاری برگزار شود، به دلیل

شیوع بیماری کرونا و آغاز موج پنجم آن، به ۱۱ دیماه موکول شد.

بنا بر تصمیم ستاد اجرایی این همایش مبنی بر برگزاری حضوری این برنامه علمی، مقرر شد با پایدار شدن شرایط و افزایش ضریب ایمنی عمومی و نیز امکان ارائه فرصت بیشتر جهت تکمیل و ارسال مقالات، همایش تئاتر مسئولیت پذیر در دیماه سال جاری برگزار شود. 

در این راستا و بنا به اعلام ستاد اجرایی، کلیه پژوهشگران و علاقمندان تا ۳۰ آبانماه فرصت دارند نسبت به ارسال و یا تکمیل مقالات ارسالی خود اقدام 

کنند. 

گفتنی است اولین همایش ملی تئاتر مسئولیت پذیر به همت مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران برگزار میشود.