برگزای همایش تئاتر مسئولیت پذیر در اردیبهشت 1400
1399-12-02
برگزای همایش تئاتر مسئولیت پذیر در اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی تاریخ برگزاری همایش ملی تئاتر مسئولیت پذیر به چهارم اردیبهشت 1400 موکول شد.
بر اساس این گزارش؛ به دنبال درخواست تعداد زیادی از پژوهشگران مبنی ارائه فرصت بیشتر جهت آماده سازی مقالات؛ ستاد برگزاری همایش ضمن تمدید مهلت ارسال مقالات تا 25 فروردین ماه 1400، زمان برگزای همایش مذکور را در تاریخ 4 اردیبهشت ماه 1400 تعیین کرد. 

گفتنی است پژوهشگران علاقمند جهت شرکت در این همایش می بایست با مراجعه به سامانه ncrt.ut.ac.ir نسبت به ارسال مقالات خود تا تاریخ یاد شده اقدام کنند. یادآور می شود مهلت ارسال مقالات تمدید نخواهد شد.